Scouting Pater Bleijs
Kapel in 't Zand | Roermond

Organisatie

De Pater Bleijsgroep is als volgt georganiseerd.

Speltakken

Er zijn 3 speltakken met elk een teamleider. Het leidingteam van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten. De teamleider wordt bij de Welpen ook wel Akela genoemd en bij de Scouts wordt deze functie Hopman genoemd. Binnen de speltakken wordt geborgd dat er voldoende kennis en ervaring aanwezig is voor het veilig draaien van de programma’s en kampen. Zo worden er bijvoorbeeld cursussen gevolgd voor EHBO en voor het organiseren van programma’s en kampen, bij Scouting Nederland/Scouting Limburg.

Deze speltakken zijn als volgt ingedeeld

  • Welpen voor jongens en meisje van 7-11 jaar.
  • Scouts voor jongens en meisjes van 11-15 jaar.
  • Explorers (Rowans) voor jongens en meisjes van 15-18 jaar

Zie de speltak pagina’s voor meer informatie.

Groepsraad

Er vindt 4 keer per jaar een groepsraad plaats, waarbij de gehele organisatie (zowel groepsbestuur als leiding van alle speltakken en andere vrijwilligers) bijeen komt om overkoepelende zaken te bespreken. Tijdens deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding zelf. Beslissingen worden doorgaans gemaakt aan de hand van een gewone meerderheid, al kan hier van worden afgeweken in aparte gevallen. Op deze manier worden (grote) beslissingen nooit door maar één orgaan(bestuur/speltak) gemaakt, en vindt er controle plaats binnen de vereniging.

Groepsbestuur

Het groepsbestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers en draagt (samen met de groepsraad) zorg voor de zaken die betrekking hebben op het draaien van de speltakken, de organisatie van de grotere (gezamenlijke) activiteiten, de financiën en de huisvesting van de groep. 

Het groepsbestuur van Scouting Pater Bleijs bestaat uit de volgende 6 personen:

  • Arend Bakkes (groepsbegeleider en praktijkbegeleider)
  • Toon Savelkoul (secretaris)
  • Paul Arns (penningmeester, vertrouwenspersoon)
  • Frank Peeters (oudervertegenwoordiger)
  • Victor van Gerwen (ledenadministratie)
  • Marco Quicken (Buurtcontact)
Op dit moment is de functie van bestuursvoorzitter vacant. Er wordt actief gezocht naar iemand die zich graag wil inzetten voor onze vereniging en deze taak op zich wil nemen. Kijk hier voor meer informatie over de vacature.


Het bestuur is bereikbaar via
 info@paterbleijs.nl

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor een ieder die iets wilt melden of bespreken dat de vereniging, of een persoon binnen de vereniging, betreft. De vertrouwenspersoon zorgt onder meer voor het opvangen, begeleiden en ondersteunen van verenigingsleden, het analyseren van voorvallen en advies geven hierbij, en het verwijzen naar professionele hulpverleners. Alle hulpvragen worden in vertrouwen behandeld. Er wordt pas actie ondernomen als de melder daarmee instemt.

Pater Bleijs heeft een aangewezen vertrouwenspersoon. Dit is Paul Arns.
De vertrouwenspersoon is te bereiken via vertrouwenspersoon@paterbleijs.nl

Oudervertegenwoordiger

De oudervertegenwoordiger denkt mee met leiding en bestuur in het belang van jeugdleden en hun ouders, geeft gevraagd en ongevraagd advies en mening aan het bestuur en de groepsraad, en is het aanspreekpunt voor ouders voor het verzamelen van ideeën en suggesties voor de speltakken en het bestuur.