Scouting Pater Bleijs
Kapel in 't Zand | Roermond

Missie, Visie & Beleid

Missie

Scouting Pater Bleijs is een maatschappelijk betrokken vereniging voor alle jongeren aan de Kapel In ’t Zand én omgeving, welke door middel van sport en spel-, sociale- en educatieve activiteiten het omgaan met anderen, het bevorderen van de zelfstandigheid en het handelen naar normen en waarden bij haar leden wil bevorderen.

Visie

In hedendaagse maatschappij is iedereen steeds meer op zich zelf gericht. Om het welvaartspeil te kunnen volhouden of te verhogen is een tweeverdieners maatschappij ontstaan die ertoe leidt dat kinderen/jongeren zich meer en meer zélf moeten vermaken in hun vrije tijd. De commercie speelt hier met behulp van technologie op in en maakt het met computergames, social media e.d. mogelijk dat kinderen/jongeren zich alleen kunnen (en som zelfs willen) vermaken. Vaak werkt deze vorm van tijdverdrijf verslavend en zorgt deze ervoor dat kinderen/jongeren minder sámen spelen en communiceren. Gevolg is dat eigenschappen en vaardigheden op gebied van persoonlijke contacten en zelfredzaamheid zich in mindere mate ontwikkelen dan voorheen en dat de solitaire maatschappij verder versterkt wordt. Het nastreven van welvaart, door meer te werken, en het meer op ons zelf gericht zijn leiden daarnaast in vele organisaties tot een gebrek aan vrijwilligers.

Binnen onze vereniging beogen wij jongeren bij elkaar te brengen. Met een mix aan verschillende activiteiten ontwikkelen jongeren hun sociale vaardigheden, normen en waarden en maatschappelijke betrokkenheid. Van groot belang is dat de jongeren samen plezier en gezelligheid ervaren in de activiteiten, die veelal buiten plaatsvinden. De programma’s zijn vaak traditioneel van aard, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van hedendaagse technologieën. Als vaste basis dient het eigen scouting lokaal waar we samen komen en/of samen spelen. Iedereen is welkom binnen onze groep en voor iedereen moet het spelen van het spel mogelijk zijn, ongeacht religie, financiële draagkracht, enzovoort. Van groot belang is dat er een goede continuïteit in de samenstelling van het leidingteam is. De ervaring door de jaren heen leert, dat er dan boeiende programma’s zijn en er geen gebrek aan leden is. Diverse vriendengroepen voor het verdere leven zijn ontstaan binnen onze vereniging. Geweldig!

Het bestuur en de leiding van onze vereniging bestaat grotendeels uit voormalige jeugdleden van onze eigen vereniging. Ook hier is sprake van een vriendengroep. Onbewust en bewust dragen zij de ruim 65 jarige traditie van de groep voort. Door het bewerkstelligen van een gezonde doorgroei van pril jeugdlid naar uiteindelijk leid(st)er/bestuurslid, houden we onze vereniging jong en is er continuïteit binnen de leiding. Door aantrekkelijke programma’s en maatschappelijke betrokkenheid, blijven we in beeld in onze wijk en omgeving en beschikken we over een ruim ledenaantal. Dit ruime ledenaantal vergroot de mogelijkheden om ons spel met de bijbehorende doelstellingen in optima forma te spelen.

Beleid

Ons volledige beleidsplan is hier te downloaden.